Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

ZWZ 2008

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu 12.06.2008


1.) Porządek obrad i projekty uchwał.

 

2.) Uzasadnienia do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

3.) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.
      
- jednostkowe
      - skonsolidowane


4.) Publikacja opinii biegłego rewidenta uprawnianego do badania sprawozdań finansowych za 2006 r.


5.) Sprawozdania roczne za 2007 r.

      - jednostkowe

      - skonsolidowane

 

6.) Regulamin WZA

 

7.) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. oraz z oceny sprawozdań RESBUD S.A. za 2007 r.

 

      
 

Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl