Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Narva mnt 5

10117 Tallinn

Estonia 

Ariregister nr 14617750

K.Z 1.430.0000 EUR ,
kapitał opłacony w całości

Zarząd

 

Anna Dorota Kajkowska

 

Prezes Zarządu RESBUD S.E. Ukończyła studia wyższe na Wydziale Administracji, kierunek Administracja w SWPW w Płocku. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania, kierunek Zarządzane Przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi , Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie , Zarządzanie technologią w przedsiębiorstwie - systemy wspierania innowacji i transferu technologii w Krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich, audytorskich. Od 2007 roku związana z rynkiem kapitałowym .

Pani Anna Kajkowska sprawuje jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu spółki ATLANTIS S.E. w Płocku, oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej spółek INVESTMENT FRIEDNS S.E. w Płocku.

Prezes Zarządu Spółki Pani Anna Kajkowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Anna Kajkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS

Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl