Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

ul. Padlewskiego 18C

09-402 Płock

Biuro:
Al. gen. L. Okulickiego 18
35-206 Rzeszów
tel.: +4817 862 24 48Sąd Rejonowy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy

KRS 000719570
NIP:813-02-67-303

REGON: 690294174

K.Z 1.430.0000 EUR ,
kapitał opłacony w całości


Misja i wizja

 

Misja

 

Rozwijamy nasze doświadczenie i wiedzę wykorzystując najwyższe standardy oraz najlepsze praktyki branży budowlanej, aby poprawiać jakość życia budując nowoczesne obiekty na miarę XXI wieku.

 
Wizja

 

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności wobec naszych akcjonariuszy, klientów, pracowników, partnerów handlowych oraz otoczenia, w którym pracujemy, dlatego za podstawowe cele działalności naszej Spółki stawiamy sobie:

 

  • trwały sukces ekonomiczny,
  • osiągnięcie pozycji lidera działającego w zakresie usług budowlanych na terenie Polski południowo – wschodniej, oraz
  • rozwój rentownej działalności eksportowej.
     

Cele te chcemy osiągać przy jednoczesnej dbałości o najwyższy poziom  jakości, nowoczesność stosowanych technologii oraz ciągłe usprawnianie procesów organizacyjnych i zmniejszanie kosztów.

RESBUD SE 35-206 Rzeszów Al. gen. L Okulickiego 18
tel: +4817 8622448; e-mail: resbud@resbud.pl