Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Komunikaty prasowe

 

Energokomplekt OOO, spółka zależna RESBUD SE, podpisał umowę o wartości ponad 63 mln EUR

2021.08.12
2021.08.11

Energokomplekt OOO, spółka zależna RESBUD SE, podpisał umowę na kompleksową dostawę urządzeń energetycznych oraz materiałów instalacyjnych o wartości ponad 63 mln EUR


Energokomplekt OOO, spółka należąca do notowanego na GPW w Warszawie holdingu RESBUD SE, podpisał znaczący kontrakt z firmą „Uralskaja energeticzeskaja stroitelnaja kompanija” (eng. Ural Power Engineering Construction Company AO). Przedmiotem zawartej umowy, o wartości 5,5 mld RUB, co stanowi około 63,7 mln EUR , jest dostawa urządzeń energetycznych oraz materiałów instalacyjnych do tych urządzeń dla inwestycji realizowanych przez kontrahenta w latach 2021-2022. Oznacza to, że Energokomplekt OOO będzie głównym dostawcą „Uralskaja energeticzeskaja stroitelnaja kompanija” w tym okresie. Jednocześnie to jeden z największych kontraktów jaki pozyskała w ostatnich latach spółka Energokomplekt OOO.

Firma „Uralskaja energeticzeskaja stroitelnaja kompanija” („UESK”) jest największym prywatnym przedsiębiorstwem w Rosji, budującym linie energetyczne wysokiego napięcia wraz z podstacjami energetycznymi. Firma dysponuje nowoczesnymi urządzeniami i maszynami, które wykorzystywane są do budowy licznych inwestycji realizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej - od Oceanu Spokojnego do Centralnego Okręgu Federalnego.

W ramach podpisanej umowy z UESK, Energokomplekt OOO dostarczy urządzenia energetyczne oraz materiały instalacyjne do tych urządzeń dla inwestycji realizowanych przez kontrahenta w latach 2021-2022. Pozyskany kontrakt jest jednym z największych w historii spółki i wynosi 5,5 mld RUB, co stanowi około 63,7 mln EUR. Aktualnie Energokomplekt OOO dostarcza sprzęt, materiały i urządzenia dla UESK na budowę największej inwestycji hydrologicznej w mieście Komsomolsk nad Amurem (budowa wałów zabezpieczających przed powodzią na rzece Amur).

- Proces rozwoju naszej Grupy przebiega zgodnie z naszymi założeniami, które przyjęliśmy na początku 2021 roku. Najlepiej widać to na przykładzie spółki Energokomplekt OOO, która pozyskuje z każdym kwartałem coraz bardziej prestiżowe kontrakty, stając się kluczowym fundamentem holdingu RESBUD SE. Jednym z naszych dalekosiężnych celów jest to, żeby stać się kompleksowym dostawcą i znaczącym wykonawcą w kontraktach budowlanych w Rosji i Europie Środkowo-Wschodniej - mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE.

To kolejny w tym roku kontrakt podpisany przez Energokomplekt OOO. Wcześniej spółka zawarła trzy umowy, których przedmiotem jest dostawa urządzeń na potrzeby inwestycji realizowanych przez firmę „PT-Инжиниринг” AO (w tłumaczeniu na język angielski – PT- Engineering AO). Łączna wartość tych kontraktów wynosi około 3 803 056,52 EUR. Spółka zrealizuje także trzy umowy z „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO: dwie obejmujące dostawę urządzeń cieplno-mechanicznych, o łącznej wartości około 2 750 000 EUR, a także kontrakt na dostawę urządzeń kanalizacyjnych do inwestycji realizowanych przez tego kontrahenta, o łącznej wartości około 6 894 000 EUR.

Energokomplekt OOO to wykonawca w kontraktach energetyczno-budowlanych oraz spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji energetycznych, hydrotechnicznych oraz infrastrukturalnych. Jej klientami są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych - od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Od 4 lutego br. RESBUD SE posiada 100% udziałów w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Energokomplekt OOO wypracował w 2019 roku przychody na poziomie 185 mln PLN, generując prawie 11 mln PLN zysku.

Kontakt dla mediów: media@resbud.pl
Kontakt IR: ir@resbud.pl

O Spółce

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.

Wchodzące w skład jego portfolio inwestycyjnego spółki (Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.) zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.

Energokomplekt OOO, spółka zależna RESBUD SE, zawarła znaczące umowy na dostawę urządzeń

2021.08.13
2021.06.24
Informacja prasowa RESBUD SE


Energokomplekt OOO, spółka zależna RESBUD SE, zawarła znaczące umowy na dostawę urządzeń dla firm „PT-Инжиниринг” AO oraz „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO


Energokomplekt OOO, spółka należąca do holdingu RESBUD SE, zawarła trzy umowy, których przedmiotem jest dostawa urządzeń na potrzeby inwestycji realizowanych przez firmę „PT-Инжиниринг” AO. Łączna wartość tych kontraktów wynosi około 3 803 056,52 EUR . Spółka zrealizuje także dwie umowy z „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO, obejmujące dostawę urządzeń cieplno-mechanicznych. Łączna wartość tego kontraktu wynosi 250 000 000 RUB, co stanowi około 2 750 000 EUR. Spółka zrealizuje także dostawę drugiej partii sztywnych lin kotwiących do budowy drugiej stacji głównej napowietrznej linii przesyłowej „Minusinskaja – Kamala-1”, zlokalizowanej w obwodzie krasnojarskim.

Dwie umowy zawarte z „PT-Инжиниринг” AO (w tłumaczeniu na język angielski – PT- Engineering AO) w dniu 18 czerwca 2021 roku, których przedmiotem jest dostawa urządzeń cieplno-mechanicznych, realizowane będą przez Energokomplekt OOO w  okresie od 2021 do 2022 roku. Ich wartość wynosi 276 500 000 RUB. Ponadto 30 kwietnia br., Spółka zawarła z tym kontrahentem umowę na dostawę urządzeń, której wartość wynosiła 50 504 000 RUB. W efekcie łączna wartość kontraktów zawartych z „PT-Инжиниринг” AO wynosi 327 004 000 RUB, co stanowi około 3 803 056,52 EUR.

Z kolei przedmiotem dwóch umów zawartych 16 czerwca 2021 roku z firmą „Kompleksnyje projekty w ekologii i energetike” OOO jest dostawa urządzeń cieplno-mechanicznych (w tym filtru tarczowego DynaDisc TD 1912/12-ВВК oraz mobilnego modułu do chemicznego czyszczenia filtrów MCCU) do inwestycji realizowanych przez kontrahenta. Łączna wartość kontraktu wynosi 250 000 000 RUB, co stanowi około 2 750 000 EUR. Umowy będą realizowane przez spółkę zależną od RESBUD SE w okresie od 2021 do 2022 roku.

Równocześnie Spółka zrealizuje także dostawę drugiej partii sztywnych lin kotwiących do budowy drugiej stacji głównej napowietrznej linii przesyłowej „Minusinskaja – Kamala-1”. Budowa obiektu ma na celu zapewnienie stabilności zasilania oraz zwiększenie przepustowości krasnojarskiego odcinka Kolei Transsyberyjskiej. Przybliżona długość napowietrznej linii przesyłowej wynosi 445 km. Budowa linii „Minusinskaja – Kamala-1” jest częścią kompleksowego planu modernizacji i rozbudowy głównej infrastruktury energetycznej w perspektywie do roku 2024, zatwierdzonego rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej.

Energokomplekt OOO to solidny fundament naszej grupy. Podstawą jego działalności są kontrakty na całościowe dostawy materiałów, chemii i sprzętu dla konkretnych projektów budowlanych. W latach 2015-2019 Energokomplekt OOO zrealizował tego typu umowy na kwotę ponad 15 mld rubli. Dobrze komponuje się z pozostałymi spółkami należącymi do holdingu i pełni ważną rolę w realizacji naszych ambitnych planów. W perspektywie długoterminowej chcemy bowiem rozszerzyć swoją działalność i być strategicznym partnerem w realizacji znaczących inwestycji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także w krajach Europy Zachodniej – mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE.

Energokomplekt OOO to wykonawca w kontraktach energetyczno-budowlanych oraz spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy i modernizacji instalacji energetycznych. Jej klientami są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych - od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Od 4 lutego br. RESBUD SE posiada 100% udziałów w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Energokomplekt OOO wypracował w 2019 roku przychody na poziomie 185 mln PLN, generując prawie 11 mln PLN zysku.

Kontakt dla mediów: media@resbud.pl

O Spółce

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.
Spółki wchodzące w skład portfolio inwestycyjnego RESBUD SE zajmują się przede wszystkim: inżynierią lądową, robotami budowlanymi, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.

Zmiany w składzie Zarządu RESBUD SE

2021.04.27

2021.04.24

Zmiany w składzie Zarządu RESBUD SE

 

24 kwietnia br. Rada Nadzorcza RESBUD SE powołała Krzysztof Długosza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. To przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w budowie wartości i rozwoju spółek z branży budowlanej. Jednocześnie do Zarządu Spółki dołączyła Joanna Dyja - menadżer z doświadczeniem we współpracy z  instytucjami finansowymi. Od dnia 26 kwietnia 2021 roku Zarząd RESBUD SE będzie składał się z dwóch członków. Pan Krzysztof Długosz będzie odpowiedzialny za działalność operacyjną holdingu, natomiast Pani Joanna Dyja za działalność finansowo-organizacyjną.

Zmiany w Zarządzie RESBUD SE są kolejnym elementem trwającego procesu transformacji Spółki w nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding. W ramach prowadzonej zmiany modelu biznesowego, RESBUD SE w lutym br. objęła 100% udziałów w spółkach Uniwersim sp. z o.o., Conpol sp. z o.o. oraz Energokomplekt OOO.

Wierzę, że doświadczenie oraz know-how nowych spółek zostaną przez nas wykorzystane do uwolnienia ich pełnego potencjału. Wraz z przejęciem firm Conpol sp. z o.o., Uniwersim sp. z o.o. oraz Energokomplekt OOO, RESBUD SE pozyskała m.in. wysoko wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą – w tym inżynierów i techników, którzy pracowali przy skomplikowanych i prestiżowych realizacjach w kraju i za granicą. Chcemy, by RESBUD SE stał się znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej generalnym wykonawcą projektów z zakresu budownictwa, inżynierii lądowej oraz rozwoju sieci energetycznych, poprzez swoje kompleksowe realizacje - mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE.

Krzysztof Długosz to menedżer o bardzo dużym doświadczeniu i z praktycznym podejściem do wyzwań i zagadnień. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe ugruntowywał w trakcie wieloletniej współpracy z międzynarodowymi korporacjami i przedsiębiorstwami. Kierował między innymi spółką odpowiedzialną za realizację prac budowlanych przy budowie terminala D na lotnisku Boryspol w Kijowie. Zarządzał również firmą będącą partnerem przy budowie linii energetyczno-przesyłowej 220V, "Komsomolskaya – Selikhino – Vanino".

W Polsce, zbudowane przez niego spółki uczestniczyły w prestiżowym projekcie rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego - MPL im. Jana Pawła II (Kraków - Balice), a także w budowie odcinka drogi S3 Jawor, węzła autostrady A1 Blachownia, obwodnicy S11 Szczecinek, przebudowie układów torowych odcinka Wrocław – Poznań oraz w pracach budowlanych na odcinku kolejowym Kraków Mydlniki-Kraków Główny.

Joanna Dyja, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (wydział przemysłu) oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, studium podyplomowe – bankowość), jest związana zawodowo z sektorem bankowym i finansowym od 1992 roku.

W latach 2009-2019 była Prezesem Zarządu Amathus TFI S.A., prywatnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza aktywami o łącznej wartości kilkuset milionów PLN. W latach 2015-2018, współwłaściciel spółki Ventus sp. z o.o., zajmującej się pozyskiwaniem dotacji unijnych na przedsięwzięcia energooszczędne, proekologiczne lub innowacyjne. Wcześniej pracowała m.in. w: Xelion Doradcy Finansowi (2006-2009, jako Team Leader), Deutsche Bank PBC (2003-2006, jako Manager w Departamencie Zarządzania Sprzedażą), Deutsche Bank 24 (2001-2003, jako Dyrektor Regionalny oraz Dyrektor Oddziału) i Banku Współpracy Regionalnej S.A. Kraków (1992-2001, m.in. jako Dyrektor Oddziału).

W dniu 22 kwietnia rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu RESBUD SE złożył Jarosław Gerard Podolski, który był związany ze Spółką od początku 2020 roku., a jego zadaniem była budowa holdingu. Po przejęciu udziałów w spółkach Conpol sp. z o.o., Uniwersim sp. z o.o. oraz Energokomplekt OOO, pierwszy z etapów budowy nowej struktury RESBUD SE został sfinalizowany, w związku z czym rezygnacja Jarosława Gerarda Podolskiego była naturalnym zakończeniem procesu transformacji Spółki w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się europejski holding.

 

Kontakt dla mediów:

Kontakt IR:

 

O Spółce

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.

Wchodzące w skład jego portfolio inwestycyjnego spółki (Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.) zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.

Pliki do pobrania


Estoński rejestr handlowy zatwierdził podwyższenie kapitału zakładowego RESBUD SE o ponad 24 mln EUR

2021.08.13
2021.03.10
Informacja prasowa RESBUD SE

Estoński rejestr handlowy zatwierdził podwyższenie kapitału zakładowego RESBUD SE o ponad 24 mln EUR


9 marca 2021 roku estoński rejestr handlowy zatwierdził podwyższenie kapitału zakładowego RESBUD SE do ponad 26 mln EUR oraz zarejestrował związane z nim zmiany statutu Spółki. To finalizacja procesu przejęcia pakietów większościowych udziałów w spółkach Uniwersim sp. z o.o., Conpol sp. z o.o. oraz Energokompliekt OOO, dzięki przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku prywatnej subskrypcji ponad 218 mln nowych akcji RESBUD SE.

Decyzja estońskiego rejestru handlowego oznacza, że od dnia 9 marca 2021 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 26 028 229 EUR (wcześniej wynosił 1,991 mln EUR), a całkowita ilość głosów oraz akcji bez wartości nominalnej wynosi 236 620 263.

Finalizacja złożonego procesu subskrypcji nowych akcji, znaczącego podwyższenia kapitału zakładowego RESBUD SE oraz przejęcia trzech spółek z branży handlowo-budowlanej, to początek nowego rozdziału w historii RESBUD SE. Patrzymy w przyszłość z optymizmem, a naszym planem jest konsekwentne budowanie wartości spółek wchodzących w skład naszego holdingu. Chcemy generować zyski dla naszych akcjonariuszy, jednocześnie tworząc wartość dodaną dla gospodarki i społeczeństwa – mówi Jarosław Gerard Podolski, Członek Zarządu RESBUD SE.

Realizując proces transformacji w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, RESBUD SE nabyła 4 lutego br. udziały w spółkach Uniwersim sp. z o.o., Conpol sp. z o.o. oraz Energokompliekt OOO (odpowiednio 100%, 61,36% oraz 83,7% udziałów w kapitale zakładowym wyżej wymienionych firm).

Był to element procesu subskrypcji prywatnej 218.520.263 nowych papierów wartościowych RESBUD SE, które udziałowcy spółek Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o. nabyli poprzez wkłady w naturze w postaci swoich udziałów w tych spółkach. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji wyniosła 0,1467 EUR, a całkowita wartość nowych akcji – ponad 32 mln EUR.

W efekcie transakcji, RESBUD SE posiada aktualnie w swoim portfelu 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o., 100% udziałów w Conpol sp. z o.o. oraz 100% udziałów w Energokompliekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Powoduje to obowiązek sporządzenia przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze wspomnianymi wyżej spółkami, począwszy od 2021 roku.

Energokompliekt OOO to spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy i modernizacji instalacji energetycznych. Jej klientami są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych - od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Conpol sp. z o.o. posiada szerokie kompetencje w zakresie budownictwa inżynieryjnego i energetycznego, a także produkcji betonu i asfaltu. Spółka obecnie prowadzi z sukcesem działalność na polskim rynku, uczestnicząc jako wykonawca w inwestycjach z zakresu budownictwa kubaturowego, inżynieryjnego i drogowego. Do najważniejszych realizacji Spółki należą m.in.: rozbudowa Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego Kraków - Balice, budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice (odcinek G), przebudowa układów torowych wraz infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 (odcinek Leszno-Czempiń), a także wykonanie robót budowalnych na odcinku linii E30 Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy.

Uniwersim sp. z o.o. to producent mas bitumicznych i betonów wysokiej jakości. Spółka produkuje mieszanki mineralno-asfaltowe, przeznaczone do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7, i od wielu lat współpracuje zarówno z firmami specjalizującymi się w modernizacji oraz przebudowie dróg lokalnych i wojewódzkich, jak również z koncernami realizującymi kontrakty na budowę dróg ekspresowych i autostrad. W latach 2017-2019 wytwórnia była jednym z głównych producentów mieszanki dla Strabag S.A. na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Radziejowice-Przeszkoda.

Kontakt dla mediów: media@resbud.pl

O Spółce

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.

Spółki wchodzące w skład portfolio inwestycyjnego RESBUD SE zajmują się przede wszystkim: inżynierią lądową, robotami budowlanymi, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.

RESBUD SE przejęła udziały większościowe w spółkach Uniwersim, Conpol oraz Energokompliekt.

2021.08.13
2021.02.09
Informacja prasowa RESBUD SE

RESBUD SE przejęła udziały większościowe w spółkach Uniwersim, Conpol oraz Energokompliekt.


Realizując proces transformacji w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, spółka RESBUD SE nabyła 4 lutego br. udziały w spółkach Uniwersim sp. z o.o., Conpol sp. z o.o. oraz Energokompliekt OOO (odpowiednio 100%, 61,36% oraz 83,7% udziałów w kapitale zakładowym wyżej wymienionych firm).

W efekcie transakcji, Spółka posiada aktualnie w swoim portfelu 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o., 100% udziałów w Conpol sp. z o. o. oraz 100% udziałów w Energokompliekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Powoduje to obowiązek sporządzenia przez RESBUD SE skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze wspomnianymi wyżej spółkami, począwszy od 2021 roku.

Nabycie udziałów w tych spółkach stanowi element procesu emisji akcji, uchwalonej w dniu 7 września 2020 roku. W ramach zakończonej 31 grudnia 2020 roku subskrypcji prywatnej, zawarto umowy objęcia ogółem 218.520.263 papierów wartościowych RESBUD SE, a kapitał zakładowy Spółki wzrósł do ponad 26 mln EUR. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji wyniosła 0,1467 EUR, a całkowita wartość nowych akcji – ponad 32 mln EUR.

Zawarte w dniu 4 lutego 2021 roku umowy potwierdzają wstępne oceny Zarządu, dotyczące składu akcjonariatu po podwyższeniu kapitału zakładowego. Po zarejestrowaniu akcji nowej emisji żaden z akcjonariuszy nie przekroczy progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto największymi akcjonariuszami Spółki pozostaną Alexey Petrov oraz Iwona Długosz (za pośrednictwem spółki DKW Polska OÜ) – powiedział Jarosław Gerard Podolski, Członek Zarządu RESBUD SE.

Ostatnim etapem związanym z emisją akcji będzie złożenie do estońskiego rejestru handlowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego. Informację na temat dokonania podwyższenia emitent przekaże niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia z rejestru handlowego.

Otwieramy nowy etap z dużym optymizmem. Naszym celem jest transformacja RESBUD SE w znaczącego w Europie Środkowo-Wschodniej generalnego wykonawcę kontraktów z zakresu budownictwa, inżynierii lądowej i rozwoju sieci energetycznych, realizującego kompleksowe projekty infrastrukturalne poprzez podwykonawców, wchodzących w skład holdingu, a także zwiększenie wartości spółek wchodzących w skład naszego portfolio poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju - dodaje Jarosław Gerard Podolski.

Energokompliekt OOO to spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy i modernizacji instalacji energetycznych. Jej klientami są największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych - od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Conpol sp. z o.o. działa jako wykonawca w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych oraz zajmuje się wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi i pracami w zakresie inżynierii lądowej. Spółka jest także producentem szerokiej gamy betonów. Do najważniejszych realizacji Spółki należą m.in.: rozbudowa Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego Kraków - Balice, budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice (odcinek G), przebudowa układów torowych wraz infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 (odcinek Leszno-Czempiń), a także wykonanie robót budowalnych na odcinku linii E30 Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy.

Uniwersim sp. z o.o. to producent mas bitumicznych i betonów wysokiej jakości. Spółka produkuje mieszanki mineralno-asfaltowe, przeznaczone do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7, i od wielu lat współpracuje zarówno z firmami specjalizującymi się w modernizacji oraz przebudowie dróg lokalnych i wojewódzkich, jak również z koncernami realizującymi kontrakty na budowę dróg ekspresowych i autostrad. W latach 2017-2019 wytwórnia była jednym z głównych producentów mieszanki dla Strabag S.A. na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Radziejowice-Przeszkoda.

Kontakt dla mediów: media@resbud.pl

O Spółce

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.

Spółki wchodzące w skład portfolio inwestycyjnego RESBUD SE zajmują się przede wszystkim: inżynierią lądową, robotami budowlanymi, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.RESBUD SE zakończył subskrypcję, inwestorzy obejmą ponad 218 milionów nowych akcji Spółki

2021.08.13
2020.12.31
Informacja prasowa RESBUD SE

RESBUD SE zakończył subskrypcję, inwestorzy obejmą ponad 218 milionów nowych akcji Spółki


30 grudnia br. upłynął termin zapisów na nowe akcje RESBUD SE, które Zarząd Spółki zaoferował udziałowcom spółek Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarto umowy objęcia ogółem 218.520.263 papierów wartościowych RESBUD SE o wartości ponad 32 mln EUR. W efekcie, kapitał zakładowy Spółki wzrośnie do ponad 26 mln EUR (z 1,91 mln EUR aktualnie), a RESBUD SE przejmie większościowe udziały w wyżej wymienionych firmach.

Kontynuując proces transformacji RESBUD SE w nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów i sprzętu dla sektora budowlanego i energetycznego, 22 grudnia br. Zarząd Spółki złożył ofertę nabycia jej nowych akcji udziałowcom spółek Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o.

Dzięki zakończonej wczoraj z sukcesem subskrypcji, kapitał zakładowy RESBUD SE wzrośnie do ponad 26 mln EUR, poprzez wkład w naturze w postaci udziałów w spółkach Energokompliekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o. W zamian, akcjonariusze tych spółek obejmą 218.520.263 nowych akcji Spółki.

Kończymy rok 2020 z dużym optymizmem. Pomyślne zakończenie procesu subskrypcji jest ważnym krokiem w realizacji nowej strategii Spółki, która po przejęciu przez nowych akcjonariuszy ma stać się nowoczesnym holdingiem, działającym na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej. Naszym celem jest zwiększenie wartości spółek wchodzących w skład naszego portfolio poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju. Chcemy generować zyski dla naszych akcjonariuszy, jednocześnie tworząc wartość dodaną dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego - mówi Jarosław Gerard Podolski, Członek Zarządu RESBUD SE.

Kolejnymi krokami związanymi z procesem emisji nowych akcji będzie zawarcie umów przenoszących wkłady oraz rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego RESBUD SE.

Energokompliekt OOO to spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu, będąca kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy i modernizacji instalacji energetycznych. Jej klientami są m.in. największe firmy budowlane na terenie Rosji i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Spółka działa też na kilku rynkach zagranicznych - od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Conpol sp. z o.o. działa jako wykonawca w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych oraz zajmuje się wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi i pracami w zakresie inżynierii lądowej. Spółka jest także producentem szerokiej gamy betonów. Do najważniejszych realizacji Spółki należą m.in.: rozbudowa Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego Kraków - Balice, budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice (odcinek G), przebudowa układów torowych wraz infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 (odcinek Leszno-Czempiń), a także wykonanie robót budowalnych na odcinku linii E30 Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy.

Uniwersim sp. z o.o. to producent mas bitumicznych i betonów wysokiej jakości. Spółka od wielu lat współpracuje zarówno z firmami specjalizującymi się w modernizacji oraz przebudowie dróg lokalnych i wojewódzkich, jak również z koncernami realizującymi kontrakty na budowę dróg ekspresowych i autostrad. W latach 2017-2019 wytwórnia była jednym z głównych producentów mieszanki dla Strabag S.A. na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Radziejowice-Przeszkoda.

Kontakt dla mediów: media@resbud.pl
Kontakt IR: ir@resbud.pl

O Spółce

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.
Wchodzące w skład jego portfolio inwestycyjnego spółki zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.
Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl